Το Βιβλιοπωλείο Φιλοκαλία εντός ολίγων ημερών θα είναι κοντά σας.
The Philokalia Bookstore is coming soon.

Το Βιβλιοπωλείο ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ ιδρύθηκε το 1982 από τον Κωνσταντίνο Ψαρρά.
Στην ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ μπορείτε να βρείτε Ορθόδοξα Χριστιανικά Βιβλία, Βυζαντινές Εικόνες, Εκκλησιαστικά Είδη, CD Βυζαντινής Μουσικής και ιδέες για δώρα.

Επικοινωνία:

Διεύθυνση: Βουλής 36, Σύνταγμα 10557

Τηλέφωνο: 210 3234411

Fax: 210 3227782

Email: Philokalia@Philokalia.gr

Philokalia Bookstore was established in 1982 by Constantine Psarras.

Here you can find a great variety of Orthodox Christian Books, Byzantine Icons, CD’s of Byzantine Music and ideas for gifts.

Contact us:

Bookstore Address: 36 Voulis Str. , Athens 10557 – Greece

Telephone: +30 2103234411

Fax: +30 2103227782

Email: Philokalia@Philokalia.gr