Η Χριστολογία του Θεοδότου Αγκύρας

24.50

Διαθεσιμότητα: Παράδοση σε 1-3 ημέρες υπό την προϋπόθεση ύπαρξης αποθέματος στον εκδότη. SKU: 1218777

Περιγραφή

Παρά τό γεγονός ὅτι ὁ Θεόδοτος Ἀγκύρας ὑπῆρξε ἕνας ἀπό τούς πρωταγωνιστές τῆς Γ ́ ἐν Ἐφέσῳ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, μέ καθοριστική συμβολή στήν καταδίκη τοῦ Νεστορίου καί τῆς κακοδοξίας του, ὡστόσο μέχρι ἐσχάτως ἡ θεολογική ἔρευνα, θά λέγαμε σχεδόν προκλητικά, ἀγνόησε τή Χριστολογία του. Μέ τήν παρούσα μελέτη θελήσαμε νά ἐπανορθώσουμε αὐτή τήν ἐρευνητική ἀδικία, ἡ ὁποία ἄλλωστε δέν συνάδει μέ τήν ἀξιολογική κρίση τῶν ἁγίων Πατέρων τῆς Γ ́ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, οἱ ὁποῖοι, ἐπειδή ἀκριβῶς ἔκριναν ὅτι ἡ χριστολογική πίστη τοῦ Θεοδότου ἐκφράζει μέ τρόπο οὐσιαστικό καί περιεκτικό τό ὀρθόδοξο χριστολογικό δόγμα, γι’ αὐτό καί συμπεριέλαβαν τιμητικά στό ἐπίσημο κείμενο τῶν Πρακτικῶν τῆς Συνόδου τρεῖς χριστολογικές ὁμιλίες του. Στή μελέτη μας ἀναδεικνύεται ἡ συμβολή τῆς Χριστολογίας τοῦ Θεοδότου στήν καλύτερη προβολή καί συνακόλουθα ἀποδοχή ἀπό τούς πιστούς κάθε ἐποχῆς βασικῶν πτυχῶν τοῦ μυστηρίου τῆς Θείας Ἐνανθρωπήσεως, ἡ ὁποία, ὡστόσο, σέ καμία περίπτωση δέν ἐκλογικεύει τόν ὑπερφυή χαρακτήρα τῆς σαρκώσεως τοῦ Θεοῦ Λόγου, δεδομένου ὅτι ἡ Χριστολογία τοῦ Θεοδότου χαρακτηρίζεται ἀπό μία ἀξιοθαύμαστη ἰσορροπία ἀνάμεσα στήν καταφατική καί στήν ἀποφατική ὁδό τοῦ θεολογεῖν. Μέ τόν τρόπο αὐτόν ὁ Θεόδοτος Ἀγκύρας διδάσκει διαχρονικά τούς πιστούς νά ἀποφεύγουν ἐξίσου τήν αἱρετική ἐκλογίκευση ἀλλά καί τήν ἀγνωστικιστική ἀπόρριψη τῶν μυστηρίων τοῦ Θεοῦ.

 

Ο Ἰωάννης Θ. Νικολόπουλος σπούδασε Θεολογία στό Ἀριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης καί πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στό ἴδιο Πανεπιστήμιο καθώς καί στή Θεολογική Σχολή του Τιμίου Σταυροῦ (Holy Cross) τῆς Βοστώνης (ΗΠΑ).

Ἄλλες μονογραφίες του εἶναι: Ἡ Χριστολογία τοῦ Σεβήρου Ἀντιοχείας καί ὁ Ὅρος τῆς Χαλκη- δόνας (διδ. Διατριβή, 2002), Οἱ θέσεις τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν στό κείμενο τῆς Λίμα (2006). 

Επιπλέον πληροφορίες

Διαστάσεις 15.0 × 24.0 cm
Κατάσταση δημοσίευσης

Έντυπη Μορφή

Εκδότης

Σελίδες

Διαστάσεις

Γλώσσα

Πόλη

Μήνας / Χρόνος

ISBN