Μυσταγωγία εστί τα τελούμενα. Ερμηνευτικά υπομνήματα της Θείας Λειτουργίας κατά τον 19ο αιώνα

20.00

Διαθεσιμότητα: Παράδοση σε 1-3 ημέρες υπό την προϋπόθεση ύπαρξης αποθέματος στον εκδότη. Κωδικός προϊόντος: 1275970
Καλάθι

Περιγραφή

Ἡ σειρὰ «Λειτουργικὰ καὶ Ὑμνολογικὰ Παράλληλα» στοχεύει στὸ νὰ προβάλλει πρωτότυπες μελέτες λειτουργικοῦ καὶ ὑμνολογικοῦ περιεχομένου. Τὸ ἐνδιαφέρον γιὰ τὴν λειτουργική μας παράδοση στὶς μέρες μας εἶναι ἐξαιρετικὰ ἔντονο. Τὰ «μικρά» καὶ «μεγάλα» της θείας Λατρείας δίδουν ἀφορμὴ σὲ νέους ἐρευνητὲς νὰ ἐντρυφήσουν στὶς σχετικὲς πηγὲς καὶ νὰ προσφέρουν στὸ ἐπιστημονικό, ἀλλὰ καὶ τὸ εὐρύτερο κοινὸ τὸν ἀμητὸ τῆς ἔρευνάς των.

Ἡ παρούσα μελέτη καλύπτει ἕνα κενὸ στὴν ἔρευνα τῆς λειτουργικῆς ὑπομνηματιστικῆς παράδοσης τῆς ἑλληνόφωνης, τουλάχιστον, Ὀρθοδοξίας. Προσθέτει ἕναν κρίκο στὴν ἁλυσίδα τῆς δημιουργίας τῶν λειτουργικῶν ὑπομνημάτων, τὰ ὁποῖα συνεχίστηκαν τὸν παρελθόντα αἰώνα (20ό) ἀπὸ τὴ σύγχρονη σχετικὴ διορθόδοξη ὑπομνηματιστικὴ προσέγγιση τῆς θείας Λειτουργίας. Πιστεύουμε ὅτι ἡ ἑρμηνευτικὴ περὶ τὴν θεία Λειτουργία δραστηριότητα θὰ συνεχίζεται ὅσο θὰ τελεῖται τὸ μυστήριο τῆς θείας Εὐχαριστίας καὶ θὰ ὑπάρχει ἡ ἀνάγκη τοῦ ἀνθρώπου γιὰ τὴ διείσδυση στὸ ἀπόθετο κάλλος της καὶ ὅσο ἡ Ἐκκλησία καὶ ἡ Θεολογία θὰ συνεχίζουν νὰ τρέφουν θεολογικὰ καὶ πνευματικὰ τὰ τέκνα τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ, «τοὺς μέλλοντας κληρονομεῖν σωτηρίαν» (Ἐφ. 1,14).

Ὁ συγγραφέας εἶναι Καθηγητὴς τῆς Λειτουργικῆς στὸ Τμῆμα Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Μαθήτευσε στὸν μακαριστὸ Καθηγητὴ Ἰωάννη Φουντούλη, μετεκπαιδεύθηκε στὸ ISTITUTO ORIENTALE τῆς Ρώμης καὶ ἔχει συγγράψει σημαντικὲς μονογραφίες καὶ ἄρθρα λειτουργικοῦ περιεχομένου.

Επιπλέον πληροφορίες

Διαστάσεις 17.0 × 24.0 cm
Κατάσταση δημοσίευσης

Έντυπη Μορφή

Εκδότης

Σελίδες

Διαστάσεις

Γλώσσα

Πόλη

Μήνας / Χρόνος

ISBN