Το ψαλτήριον του προφήτου και βασιλέως Δαυίδ

15.92

Μετά των εννέα ωδών και της ερμηνείας όπως δει στιχολογείσθαι το ψαλτήριον εν όλω τω ενιαυτώ

Διαθεσιμότητα: Παράδοση σε 1-3 ημέρες υπό την προϋπόθεση ύπαρξης αποθέματος στον εκδότη. Κωδικός προϊόντος: 1111243
Καλάθι

Περιγραφή

`ΔΑΥΙΔ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΜΕΛΟΣ, ΚΑΘΙΣΜΑ ΠΡΩΤΟΝ, ΨΑΛΜΟΣ Α΄(1) Τω Δαυΐδ, ανεπίγραφος παρ` Εβραίοις`:
Μακάριος ανήρ, ος ουκ επορεύθη εν βουλή ασεβών και εν οδώ αμαρτωλών ουκ έστη και επί καθέδρα λοιμών ουκ εκάθισεν.
Αλλ` ή εν τω νόμω Κυρίου το θέλημα αυτού, και εν τω νόμω αυτού μελετήσει ημέρας και νυκτός.
Και έσται ως το ξύλον το πεφυτευμένον παρά τας διεξόδους των υδάτων, ο τον καρπόν αυτού δώσει εν καιρώ αυτού, και το φύλλον αυτού ουκ απορρήσεται και πάντα, όσα αν ποιή, κατευοδωθήσεται.
Ουχ ούτως οι ασεβείς, ουχ ούτως· αλλ` ή ωσεί χνους, ον εκρίπτει ο άνεμος από προσώπου της γης.
Δια τούτο ουκ αναστήσονται ασεβείς εν κρίσει, ουδέ αμαρτωλοί εν βουλή δικαίων.
Ότι γινώσκει Κύριος οδόν δικαίων, και οδός ασεβών απολείται. […]

Επιπλέον πληροφορίες

Διαστάσεις 17.0 × 25.0 cm
Κατάσταση δημοσίευσης

Έντυπη Μορφή

Εκδότης

Σελίδες

Διαστάσεις

Έκδοση

Γλώσσα

Πόλη

Μήνας / Χρόνος

ISBN